NL EN

Garantie

Productregistratie

Door middel van de Perzona product registratie kun je eenvoudig al jouw aankopen registreren. Na registratie wordt je garantie verlengd van de standaard 2 jaar op matrassen en boxsprings tot 15 jaar garantie. Zo zie je, voldoende reden om je producten te registreren. Voor alle details verwijzen wij je graag naar de garantievoorwaarden. Wanneer je de stappen in de product registratie volgt, zal de registratie met succes worden voltooid en ontvang je een bevestiging per mail inclusief de garantievoorwaarden en onderhoudstips.

Registreer op tijd

Om aanspraak te maken op de verlengde garantie dien je er wel rekening mee te houden dat je het product binnen 3 maanden na factuurdatum moet registreren.

Matrassen

Voor matrassen geldt een standaard garantieperiode van 2 jaar. Na registratie wordt de garantie verlengd tot 15 jaar. Deze garantie is 5 jaar volledig waarna de garantie met 10% per jaar afbouwt.

Ligplekvorming matrassen

Voor matrassen en toppers geldt dat na 1 jaar gebruik een plaatselijk hoogteverlies (ligplekvorming) tot 1,5 cm een normaal verschijnsel is en een dergelijk hoogteverlies valt derhalve buiten de garantie. Na 5 jaar gebruik is een plaatselijk hoogteverlies (ligplekvorming) tot 2,0 cm een normaal verschijnsel. Dit betekent dat klachten met ligplekvorming kleiner dan deze maten niet onder de garantieregeling vallen.

Matrassen en toppers kennen in het geval van een afwijking in nominale lengte, breedte of hoogte een tolerantie van + 1 of – 1 cm; afwijkingen binnen die tolerantie vallen niet onder de garantieregeling. Deze methode is gebaseerd op de NEN-EN 1334 norm. De rechten waarop de koper ingevolge de garantie aanspraak kan maken, komen de koper – indien deze een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf – toe onverminderd de rechten of vorderingen die de wet hem toekent.

Garantie Perzona boxsprings

Op alle Perzona boxsprings wordt standaard 2 jaar garantie gegeven (frame, draad- en framebreuk). Na registratie wordt de garantie verlengd tot 15 jaar. Deze garantie is 5 jaar volledig waarna de garantie met 10% per jaar afbouwt. Op motoren, elektronica en kunststof delen wordt standaard 2 jaar garantie gegeven.

Garantie Perzona kussens

Na registratie ontvangt 1 jaar garantie op uw Perzona kussen. Dit houdt in dat, mocht er binnen 1 jaar na factuurdatum sprake blijken te zijn van materiaal- of fabricagefouten, de volledige kosten van vervanging of reparatie vergoed worden.

Productregistratie Download hier de garantievoorwaarden